Čarodějné dokreslování

Soubor obsahuje 15 černobílých osově souměrných obrázků A4 k dokreslení.

Obrázky jsou určené pro děti předškolního věku a pro žáky prvních tříd. Záměrem je zpestřit práci dětí při tématech pohádka nebo lidového svátku čarodějnice.

Při dokreslování obrázků dítě procvičuje orientaci na papíře, jemnou motoriku a pravolevou orientaci. Při práci je přirozeně vedeno k soustředění, pozornosti a upevňuje se správný nácvik držení tužky.

Obrázky lze využít také jako omalovánku a k procvičování znalosti základních barev. Můžeme zadávat úkoly se zaměřením na barevné rozlišení: “Vybarvi čarodějnici brýle černou pastelkou”.

Kolekci obrázků zasílám jako pdf soubor do emailové schránky.

50,00 Kč